gezondheidseisen

De Australian Shepherd is een ras waar, net zoals bij andere rassen, (erfelijke) aandoeningen kunnen voorkomen.

De testen en onderzoeken zijn voor:

 

HSF4: Cataract

MDR1: Multi-Drug Resistance 1

CEA/AOC: Collie Eye Anomaly

PRA/ APR: Progressieve Retina Atopie

D.M: Degenerative Myelopathy

M.H: Maligant Hyperthermia

CMR1: Cannine multifocal Retinopathy Type 1

NCL6: Neuronal Ceroid Lipofuscinosis

ECVO test: Jaarlijks uitwendig oogonderzoek

HD: Heupdysplasie

ED: Elleboogdysplasie

Epilepsi:De testen en onderzoeken worden onderverdeeld in testen van TYPE I en testen van TYPE II. Testen van het type I zijn voornamelijk DNA testen en HD onderzoeken, alle andere testen behoren tot het type II. Bij de bepaling van de categorie van de stamboom, zal voor deze testen nagegaan worden of de fokker de fokadviezen opgevolgd heeft. Voorbeeld bij DNA testen zal gekeken worden of de combinatie minstens een vrije hond omvat, waardoor nooit lijders geboren kunnen worden